44. Król posłał swoich wysłańców do Jerozolimy i do miast judzkich z pisemnym poleceniem, żeby postępowały według obyczajów, które dla kraju były obce;
“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina