1 List do Tesaloniczan, 1

Biblia Tysiąclecia

1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!


Chapters: