1 List do Koryntian, 1

Biblia Tysiąclecia

1 Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat,


Chapters: