12. Zorobabél, fiul lui Şealtiél, Iósue, fiul lui Iehóțadac, marele preot, şi tot restul poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele lui Aggéu, profetul, când l-a trimis Domnul Dumnezeul lor. Poporul s-a temut de Domnul.

“Leve Deus aos doente; valera’ mais do que qualquer tratamento!” São Padre Pio de Pietrelcina