Gefunden 16 Ergebnisse für: valaha

 • A szamár így válaszolt Bileámnak: "Hát nem én vagyok a szamarad, amelyen kezdettõl mind a mai napig lovagoltál? Megtagadtam-e valaha is a szolgálatodat?" Azt mondta: "Nem." (Számok könyve 22, 30)

 • Kutasd a régi idõket, amelyek elõtted voltak, attól a naptól kezdve, hogy Isten embert teremtett a földre - vajon az ég egyik határától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog, lehetett-e hallani hasonlóról?! (Második Törvénykönyv 4, 32)

 • Vagy jött-e valaha is (máskor) Isten, hogy egy más nép közül népet vezessen ki, megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háborúsággal, erõs kézzel és kinyújtott karral, nagy csapásokkal, ahogy az Úr, a ti Istenetek veletek tette Egyiptomban a szemetek láttára? (Második Törvénykönyv 4, 34)

 • Ha valaki valaha ilyet mond nekünk vagy a jövõben utódainknak, azt válaszoljuk: Nézzétek az Úr oltárának a mását, amelyet atyáink építettek, nem égõáldozat vagy más áldozat bemutatására, hanem bizonyságul közöttünk és közöttetek. (Józsue könyve 22, 28)

 • Erre a király azt mondta: "Velem jön Kimhan, s megteszem neki, amit te jónak látsz. S ha valaha lesz valami kívánságod, mindig megteszem neked." (Sámuel II. könyve 19, 39)

 • Voltál-e a hóval töltött tárolóknál, láttad-e valaha a jégesõ pajtáit, (Jób könyve 38, 22)

 • Ki ismerte föl valaha is akaratodat, ha te nem adtál (neki) bölcsességet és nem küldted el a magasból szent lelkedet? (Bölcsesség könyve 9, 17)

 • Gyûljenek egybe a nemzetek, és a népek gyülekezzenek össze. Ki hirdetett ilyet valaha közülük, és ki adhatta volna tudtunkra a rég volt dolgokat? Hozzák elõ tanúikat, hogy bizonyítsák igazukat, s így, aki hallja õket, azt mondhassa: Úgy van! (Izajás könyve 43, 9)

 • Ki hallott valaha ilyesmit, ki látott ehhez hasonlót? Jöhet-e világra egy ország egyetlen nap alatt? Megszülethet-e egy nemzet egy pillanat alatt? Mert Sion éppen csak vajúdni kezdett, máris megszülte fiait. (Izajás könyve 66, 8)

 • Azért ezt mondja az Úr: Ha akarjátok, kérdezõsködjetek a nemzetek között: Van-e, aki valaha ilyesmit hallott? Milyen szörnyûséget mûvelt a szûz Izrael! (Jeremiás könyve 18, 13)

 • Ha ez a megszabott rend valaha megrendül színem elõtt - mondja az Úr -, csak akkor szûnik meg Izrael nemzetsége nép lenni elõttem mindörökké. (Jeremiás könyve 31, 36)

 • Nézd, Uram, és lásd: Kivel bántál így valaha? Az asszonyok megették kicsinyeiket, gyermekeiket, akiket karjukon hordoztak. És leöldösték a papot és a prófétát az Úr szentélyében. (Siralmak könyve 2, 20)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina