Gefunden 231 Ergebnisse für: napján

 • Ugyanannak a hetedik hónapnak a tizedik napján gyûljetek egybe a szentélynél, böjtöljetek, s ne végezzetek semmiféle szolgai munkát. (Számok könyve 29, 7)

 • A hetedik hónap tizenötödik napján ismét gyûljetek egybe a szentélynél. Ne végezzetek semmiféle szolgai munkát, hanem hét napig üljetek ünnepet az Úr tiszteletére. (Számok könyve 29, 12)

 • Ramszesztõl keltek útra az elsõ hónapban, az elsõ hónap tizenötödik napján. A húsvét utáni napon vonultak ki Izrael fiai az egyiptomiak szeme láttára szilárd elhatározással, (Számok könyve 33, 3)

 • Áron pap az Úr parancsára fölment Hor hegyére, és ott meghalt a 40. évben azután, hogy Izrael fiai kivonultak Egyiptom földjérõl, az ötödik hónap elsõ napján. (Számok könyve 33, 38)

 • A negyvenedik esztendõben a tizenegyedik hónap elsõ napján pontosan úgy beszélt Mózes Izrael fiaihoz, ahogyan az Úr parancsolta neki. (Második Törvénykönyv 1, 3)

 • Az Úr átadott nekem két kõtáblát, amelyre Isten ujja ugyanazokat a szavakat írta, amelyeket az Úr egybegyûléstek napján a hegyen a lángok közül intézett hozzátok. (Második Törvénykönyv 9, 10)

 • Pontosan ezt kívántad az Úrtól, a te Istenedtõl a Hóreben, egybegyûlésetek napján, amikor azt mondtad: "Nem hallgatom tovább az Úrnak, az én Istenemnek hangját, s nem nézem tovább ezt a hatalmas tüzet, nehogy meghaljak!" (Második Törvénykönyv 18, 16)

 • Az elsõ hónap tizedik napján a nép fölment a Jordánból, és Gilgalban ütött tábort, Jerikó keleti határánál. (Józsue könyve 4, 19)

 • Izrael fiai Gilgalban táboroztak, s a hónap tizennegyedik napján este ott ülték meg a húsvétot Jerikó síkságán. (Józsue könyve 5, 10)

 • Ezért a michmászi csata napján sem kard, sem lándzsa nem volt senkinek a kezében Saul és Jonatán egész seregében, csak Saulnak és fiának, Jonatánnak volt ilyen. (Sámuel I. könyve 13, 22)

 • Holnapután meg még inkább észreveszik, hogy eltûntél. Akkor légy ott azon a helyen, ahol a baj napján elrejtõztél, amellett a kõrakás mellett. (Sámuel I. könyve 20, 19)

 • Balsorsom napján elárasztottak, de az Úr gyámolom volt. (Sámuel II. könyve 22, 19)


“Combata vigorosamente, se está interessado em obter o prêmio destinado às almas fortes.” São Padre Pio de Pietrelcina