Gefunden 36 Ergebnisse für: gyümölcsöt

 • Júda házának megmenekült maradéka gyökeret hajt alul és gyümölcsöt hoz felül. (Izajás könyve 37, 31)

 • Elülteted õket, s õk gyökeret vernek, felnõnek és gyümölcsöt hoznak. Közel vagy a szájukhoz, de távol a szívüktõl. (Jeremiás könyve 12, 2)

 • Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hõség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szûnik meg gyümölcsöt teremni. (Jeremiás könyve 17, 8)

 • Izrael magas hegyén ültetem el, s ágakat fejleszt, gyümölcsöt terem, és pompás cédrussá fejlõdik. Mindenféle madár alatta lakik, és mindenfajta szárnyas ágai árnyékában pihen meg. (Ezekiel könyve 17, 23)

 • Ti meg, Izrael hegyei, sarjasszatok ágakat és teremjetek gyümölcsöt népemnek, Izraelnek, mert hamarosan visszatér! (Ezekiel könyve 36, 8)

 • A folyó mentén, mindkét parton mindenfajta gyümölcsfa nõ, amelyeknek lombja nem hull le, s gyümölcse nem fogy el: minden hónapban friss gyümölcsöt hoznak, mert vizük a szentélybõl fakad. Gyümölcsük eledelül, lombjuk pedig orvosságul szolgál." (Ezekiel könyve 47, 12)

 • Lesújtják Efraimot, gyökerei kiszáradnak, nem terem gyümölcsöt. Ha születik is gyermekük, halállal sújtom méhük gyümölcsét. (Ozeás könyve 9, 16)

 • A fejsze már a fák gyökerén van: Kivágnak és tûzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. (Máté evangéliuma 3, 10)

 • Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. (Máté evangéliuma 7, 17)

 • Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt. (Máté evangéliuma 7, 18)

 • Kivágnak és tûzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. (Máté evangéliuma 7, 19)

 • Azt mondta neki: "Soha senki ne egyen rólad gyümölcsöt!" A tanítványok hallották. (Márk evangéliuma 11, 14)


“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina