Gefunden 14 Ergebnisse für: fiak

 • "Menjetek haza, lányaim - biztatta õket Noémi -, miért is jönnétek velem? Hát vannak még fiak méhemben, akikhez férjhez mehetnétek? (Rut könyve 1, 11)
 • hadd ismerjék meg a jövõ nemzedékek, a fiak, akik majd születnek. Aztán õk kelnek fel és tovább hirdetik gyermekeiknek. (Zsoltárok könyve 78, 6)

 • Az apa áldása védi a fiak házát, az anya átka szétzúzza alapját. (Sirák fia könyve 3, 9)

 • Neved fiak õrzik s városalapítás, de még inkább, hogyha bölcsességet találsz. Az állattenyésztés és a kertészkedés növeli hírneved, de jobban, mint ezek, egy kedves feleség. (Sirák fia könyve 40, 19)

 • Hitvány fiak a bûnösök fiai, akik a gonoszok házába járnak. (Sirák fia könyve 41, 5)

 • Lám, a bûnös nemzet, a gonoszsággal terhelt nép! Gonosztevõk nemzedéke, elvetemült fiak! Elhagyták az Urat, s megvetették Izrael Szentjét, hátat fordítottak neki. (Izajás könyve 1, 4)

 • De amikor ráaggatják atyja házának egész sokaságát, a fiak és unokák seregét, minden apró edényt, az összes ivóedényt és az összes korsót, (Izajás könyve 22, 24)
 • Bizony, lázongó nép ez, hazug fiak, olyan fiak, akik nem akarnak az Úr szavára hallgatni. (Izajás könyve 30, 9)

 • helyet adok házamban és falaimon belül, és olyan nevet, amely több, mint a fiak és a lányok, örök nevet adok nekik, amely nem hal ki soha. (Izajás könyve 56, 5)

 • Ez mind azért történt, mert népem esztelen, és nem ismer engem. Balgatag fiak, nincs bennük érteni akarás. Arra van eszük, hogy gonoszságot mûveljenek, de hogy jót tegyenek, ahhoz nem értenek. (Jeremiás könyve 4, 22)

 • Miért ismételgetitek Izrael földjén ezt a mondást: Az apák ették a savanyú szõlõt és a fiak foga vásik el tõle? (Ezekiel könyve 18, 2)

 • "Az idegenektõl" - válaszolta. Jézus így folytatta: "A fiak tehát mentesek alóla. (Máté evangéliuma 17, 26)
“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina