Gefunden 27 Ergebnisse für: félnek

 • Ha nem félnék az ellenség gõgjétõl: Másban keresnék a támadót. Azt mondanák: "A mi hatalmas karunk, Nem az Úr tette ezt mind!" (Második Törvénykönyv 32, 27)
 • Így félnek majd mindig, amíg csak élnek azon a földön, amelyet atyáinknak adtál." (Királyok I. könyve 8, 40)

 • Akkor majd félnek tõled, és mindig a te utaidon járnak, akik csak azon a földön élnek, amelyet atyáiknak adtál. (Krónikák II. könyve 6, 31)

 • Láttam, hogy félnek, ezért fölemelkedtem, és szózatot intéztem az elõkelõkhöz, az elöljárókhoz és a néphez: "Ne féljetek tõlük! Gondoljatok a nagy és félelmetes Úrra és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségetekért s házatokért." (Nehemiás könyve 4, 8)

 • Alapjukban meginogtak a hegyek és a vizek, a sziklák megolvadtak színed elõtt, mint a viasz. De akik félnek, azokhoz irgalmas vagy. (Judit könyve 16, 15)

 • akkor megszólalnék és nem félnék tõle, hisz saját szememben nem vagyok én ilyen. (Jób könyve 9, 35)

 • Napja miatt félnek napnyugat fiai, kelet fiait meg iszonyat fogja el. (Jób könyve 18, 20)
 • Ha föltápászkodik, a habok is félnek, a tenger hullámai távolabb húzódnak. (Jób könyve 41, 17)

 • A tied dicséretem a nagy közösségben, azok elõtt, akik félnek téged, beváltom fogadalmam. (Zsoltárok könyve 22, 26)

 • (Dávid zsoltára.) Világosságom és üdvösségem az Úr - kitõl félnék? Életem oltalmazója az Úr - kitõl rettegnék? (Zsoltárok könyve 27, 1)

 • Mily nagy a te jóságod, Uram, amit azoknak tartogatsz, akik félnek téged! Ki is nyilvánítod az emberek szeme láttára, azokon, akik hozzád menekülnek. (Zsoltárok könyve 31, 20)

 • Akik félnek téged, azoknak jelt adtál, hogy megmeneküljenek az íj elõl. (Zsoltárok könyve 60, 6)
“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina