Gefunden 658 Ergebnisse für: ellen

 • A szodomai emberek azonban nagyon rosszak voltak és vétkeztek Isten ellen. (Teremtés könyve 13, 13)
 • Kedor-Laomerrel, Elám királyával, Tidallal, Gojim királyával, Amráfellel, Sineár királyával és Arjochkal, Ellaszár királyával; négy király öt ellen. (Teremtés könyve 14, 9)

 • Olyan ember lesz, mint a vadszamár: keze mindenki ellen és mindenki keze õellene. Összes testvérével szemben telepszik majd le." (Teremtés könyve 16, 12)

 • Amikor Jákob fiai hazajöttek a mezõrõl és meghallották, a férfiak megdühödtek és nagy haragra lobbantak. Mert azzal, hogy õ Jákob lányával hált, gyalázatot követett el Izrael ellen. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie. (Teremtés könyve 34, 7)

 • Neki sincs ebben a házban nagyobb hatalma, mint nekem. Semmit sem vont meg tõlem, csak egyedül téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetnék el ilyen súlyos igazságtalanságot és hogyan vétkezhetnék Isten ellen?" (Teremtés könyve 39, 9)

 • Bizonyos idõ múlva Egyiptom királyának pohárnoka és sütõmestere vétettek uruk, Egyiptom királya ellen. (Teremtés könyve 40, 1)

 • Ruben így szólt hozzájuk: "Nem mondtam nektek, hogy ne vétkezzetek a fiú ellen? De nem hallgattatok rám. Ezért most elégtételt vesznek véréért." (Teremtés könyve 42, 22)
 • Mivel a fáraó nem fog szavatokra hallgatni, azért kinyújtom kezemet Egyiptom ellen, keményen megbüntetem, és úgy vezetem ki seregemet, népemet, Izrael fiait Egyiptomból. (Kivonulás könyve 7, 4)

 • Minden egyiptomi, ahányan csak vannak, meg fogja tudni, hogy én vagyok Jahve, amikor majd kinyújtom kezem az egyiptomiak ellen, és Izrael fiait kivezetem körükbõl." (Kivonulás könyve 7, 5)

 • Ekkor a fáraó sietve hívatta Mózest és Áront, s így szólt: "Vétettem az Úr ellen, Istenetek ellen és ellenetek. (Kivonulás könyve 10, 16)

 • Akadályozta a szekerek kerekét, ezért csak bajjal jutottak elõre. Az egyiptomiak kiabálni kezdtek: "Meneküljünk Izrael fiai elõl, mivel Jahve harcol értük az egyiptomiak ellen." (Kivonulás könyve 14, 25)

 • A nép zúgolódott Mózes ellen és megkérdezték: "Mit fogunk inni?" (Kivonulás könyve 15, 24)
“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina