Gefunden 44 Ergebnisse für: bennetek

 • Így áldotta meg õket azon a napon, közben ezt mondta: "Bennetek kíván majd Izrael áldást magának, amikor így szól: Isten tegyen benneteket hasonlóvá Efraimhoz és Manasszéhoz." Így Efraimot Manassze elé helyezte. (Teremtés könyve 48, 20)

 • Mózes így felelt a népnek: "Ne féljetek! Isten azért jött, hogy próbára tegyen és felébressze bennetek az iránta való félelmet, s így elkerüljétek a bûnt." (Kivonulás könyve 20, 20)

 • Magas méltósága nem riaszt titeket? Nem támad bennetek láttán aggodalom? (Jób könyve 13, 11)

 • Bárcsak bezárná valaki közületek az ajtókat, hogy ne gyújtson senki hiába tüzet oltáromon! Nem találom kedvemet bennetek - mondja a Seregek Ura -, nem fogadom szívesen kezetekbõl az ételáldozatot. (Malakiás könyve 1, 10)

 • "Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban mentek volna végbe a bennetek történt csodák, már régen hamuban és szõrzsákban tartottak volna bûnbánatot. (Máté evangéliuma 11, 21)

 • "Bizony mondom nektek - felelte Jézus -, ha lesz bennetek hit, és nem kételkedtek, nemcsak a fügefával tehetitek meg, ami történt, hanem akár ennek a hegynek is mondhatjátok: Emelkedj föl és omolj a tengerbe, s az is végbemegy. (Máté evangéliuma 21, 21)

 • Ekkor hozzájuk fordult: "Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit?" (Márk evangéliuma 4, 40)

 • A só jó. De ha a só elveszti ízét, mivel ízesítik meg? Legyen bennetek só, és éljetek békében egymással." (Márk evangéliuma 9, 50)

 • Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban történtek volna a bennetek végbement csodák, már rég zsákban és hamuban tartottak volna bûnbánatot. (Lukács evangéliuma 10, 13)

 • s szava nem marad meg bennetek, mert nem hisztek abban, aki küldött. (János evangéliuma 5, 38)

 • Ismerlek benneteket, nincs meg bennetek az Isten szeretete. (János evangéliuma 5, 42)

 • Jézus ezt mondta rá: "Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. (János evangéliuma 6, 53)


“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina