Gefunden 51 Ergebnisse für: anélkül

 • A fáraó elindult, és visszatért házába anélkül, hogy a történteknek jelentõséget tulajdonított volna. (Kivonulás könyve 7, 23)

 • s az egyiptomiak serege és az izraeliták tábora között helyezkedett el. A felhõ sötét maradt, s az éjszaka elmúlt anélkül, hogy a két sereg közeledett volna egymáshoz. (Kivonulás könyve 14, 20)

 • Ezután Izrael Mózes parancsára elindult a Sás-tengertõl, Sur pusztája felé vették útjukat, s három napig meneteltek anélkül, hogy vizet találtak volna. (Kivonulás könyve 15, 22)

 • Szelje ketté az állatot, egy szárnyat ide is, oda is, anélkül, hogy lemetszené. A pap égesse el az állatot az oltáron, a tûzre rakott fán. Ez az égõáldozat a megbékélés illatában elköltött étel lesz az Úr számára. (Leviták könyve 1, 17)

 • Ha Izrael egész közössége nem szándékosan vét, és követ el olyat, amit tilt az Úr törvénye, de anélkül, hogy a közösség észrevette volna, (Leviták könyve 4, 13)

 • Ha egy Izrael népébõl való ember a táboron belül vagy azon kívül levág egy birkát, egy bárányt vagy egy kecskét anélkül, (Leviták könyve 17, 3)

 • Ezt is közöld velük: Ha Izrael házának bármelyik tagja vagy bármelyik köztetek lakó idegen égõáldozatot vagy más áldozatot mutat be anélkül, (Leviták könyve 17, 8)

 • Tartsátok meg tehát törvényeimet anélkül, hogy követnétek azokat az utálatos szokásokat, amelyeknek elõttetek hódoltak. Így nem szennyeznek be benneteket. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek." (Leviták könyve 18, 30)

 • "Át szeretnénk vonulni országodon, anélkül, hogy letérnénk a földekre és a szõlõkbe, vagy innánk a kutakból. Csupán a királyi úton haladnánk, míg át nem vonulunk országodon." (Számok könyve 21, 22)

 • s eltalálja anélkül, hogy látná, úgyhogy az meghal, noha semmiféle ellenségesség nem vezette és semmi rosszat nem akart neki tenni, (Számok könyve 35, 23)

 • Arra nézve, aki embert öl, s oda menekül, ez a törvény: Aki embertársát akaratlanul vagy anélkül, hogy elõzõleg gyûlölte volna, agyonüti (Második Törvénykönyv 19, 4)

 • Ha testvérek laknak együtt, s egyikük meghal anélkül, hogy gyermeket hagyna hátra, az elhunyt felesége ne menjen hozzá egy kívülrõl, idegen családból való férfihez. Menjen be hozzá a sógora, s vegye el; sógori kötelezettségének eleget téve. (Második Törvénykönyv 25, 5)


“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina