Gefunden 1552 Ergebnisse für: akkor

 • A szolga ezt válaszolta: "De hátha nem akar követni a lány erre a földre. Akkor vigyem vissza a fiadat abba a hazába, ahonnan te eljöttél?" (Teremtés könyve 24, 5)

 • Ha pedig a lány nem akar követni, akkor fel vagy mentve ez alól az eskü alól. De a fiamat nem szabad oda visszavinned." (Teremtés könyve 24, 8)

 • Akkor a szolga kezét urának, Ábrahámnak csípõje alá tette és megesküdött neki, ahogy megbeszélték. (Teremtés könyve 24, 9)

 • Ha az a lány, akinek szólok: Nyújtsd a korsódat, hadd igyam, azt feleli: Igyál, tevéidet is megitatom, akkor kiválasztottad azt szolgád, Izsák számára. Errõl fogom megismerni, hogy jóságosnak mutatkoztál uram iránt. (Teremtés könyve 24, 14)

 • Még be sem fejeztem, amikor kijött Rebekka, korsóval a vállán. Lement a forráshoz és merített. Akkor megszólítottam: Engedd, hadd igyam. (Teremtés könyve 24, 45)

 • Aztán megkérdeztem õt így szólva: Kinek a lánya vagy? Ezt válaszolta: Betuel lánya vagyok, Nachor fiáé, akit Milka szült neki. Akkor az orrába karikát tettem, karjára pedig csatokat. (Teremtés könyve 24, 47)

 • Izmael életkora 137 évet tett ki, akkor hunyt el. Meghalt és megtért nemzetségéhez. (Teremtés könyve 25, 17)

 • Akkor azt mondta: "Látod, hogy megöregedtem, halálom napját azonban nem tudom. (Teremtés könyve 27, 2)

 • Rebekka akkor így szólt fiához, Jákobhoz. "Éppen most hallottam, hogy atyád mondta bátyádnak, Ézsaunak: (Teremtés könyve 27, 6)

 • Hátha megtapogat atyám. Akkor olyan leszek a szemében, mint aki tréfát ûz vele, s átka ér áldása helyett." (Teremtés könyve 27, 12)

 • "Tedd akkor elém - mondta -, hadd egyem fiamnak zsákmányából, hogy lelkem megáldjon." Eléje tette és evett. Aztán bort hozott neki, és õ ivott. (Teremtés könyve 27, 25)

 • Erre Izsák szerfölött megijedt és azt kérdezte: "Ki volt akkor az, aki elejtett egy vadat és behozta nekem? Én jóhiszemûen ettem belõle, mielõtt jöttél volna és megáldottam. Áldott is marad." (Teremtés könyve 27, 33)


“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina