Gefunden 72 Ergebnisse für: Népeket

 • Én ugyanis elûzöm elõled a népeket és messze kitolom határaidat. Senki sem fogja elkívánni földedet, ha évenként háromszor fölmégy, hogy megjelenj az Úr elõtt. (Kivonulás könyve 34, 24)

 • és elûzött nálad nagyobb és erõsebb népeket, csak hogy oda vezéreljen, csak hogy örökségül adja neked az országot, amint (ez) ma (bekövetkezett). (Második Törvénykönyv 4, 38)

 • Ha az Úr, a te Istened elvezérel arra a földre, ahova most bevonulsz, hogy birtokodba vedd, s ha kiûzi elõled mind a népeket, a hetitákat, a girgasitákat, az amoritákat, a kánaániakat, a perizitákat, a hivvitákat és a jebuzitákat - hét nálad népesebb és nagyobb népet -, (Második Törvénykönyv 7, 1)

 • Az Úr, a te Istened ezeket a népeket lassanként mind kiûzi elõtted. Nem irthatod ki õket egyszerre, mert túlságosan elszaporodnának a mezõn a vadállatok. (Második Törvénykönyv 7, 22)

 • Ahogyan elpusztította elõttetek az Úr a népeket, ti is elpusztultok, mivel nem engedelmeskedtetek az Úr, a ti Istenetek szavának. (Második Törvénykönyv 8, 20)

 • Halld, Izrael! Most átkelsz a Jordánon, s bevonulsz, hogy leigázd a nálad nagyobb és hatalmasabb népeket, az égig érõ falakkal megerõsített nagy városokat, (Második Törvénykönyv 9, 1)

 • Amikor az Úr, a te Istened elûzi õket, ne mondd magadban: az Úr hûségemért engedi, hogy ennek az országnak a birtokába jussak, ezeket a népeket pedig gonoszságukért ûzi ki elõtted az Úr. (Második Törvénykönyv 9, 4)

 • Nem hûségedért s szíved egyenességéért jutsz földjüknek birtokába, sokkal inkább gonoszságukért ûzi ki elõtted a népeket, azért, hogy teljesítse ígéretét, amelyet atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak esküvel tett. (Második Törvénykönyv 9, 5)

 • akkor az Úr ezeket a népeket mind kiûzi elõttetek, s nálatok nagyobb és hatalmasabb népeknek a birtokába léptek. (Második Törvénykönyv 11, 23)

 • Amikor az Úr, a te Istened majd elpusztítja elõtted a népeket, amelyeknek a földjére nemsokára bevonulsz, hogy kiûzd õket onnan, amikor már kiûzted õket, s letelepedsz földjükön, (Második Törvénykönyv 12, 29)

 • Mert aki ilyet tesz, utálat tárgya az Úr szemében; az Úr, a te Istened emiatt az utálat miatt ûzi el ezeket a népeket elõled. (Második Törvénykönyv 18, 12)

 • Ha az Úr, a te Istened elpusztítja azokat a népeket, amelyeknek földjét neked szándékozik adni az Úr, a te Istened, és örökükbe lépsz, megtelepszel városaikban és házaikban; (Második Törvénykönyv 19, 1)


“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina