Gefunden 158 Ergebnisse für: Hozzátok

 • Ábrahám azt mondta a szolgáknak: "Maradjatok itt a szamárral. Én és a fiam elmegyünk imádkozni, és utána visszatérünk hozzátok." (Teremtés könyve 22, 5)

 • Ezt válaszolták: "Az ember behatóan kérdezõsködött felõlünk, családunk felõl, és megkérdezte: él-e még atyátok és van-e még testvéretek. Mi csak feleltünk a kérdéseire. Nem tudhattuk elõre, hogy ezt fogja mondani: hozzátok el nekem öcséteket." (Teremtés könyve 43, 7)

 • Te megparancsoltad szolgáidnak: Hozzátok ide, szeretném látni saját szememmel. (Teremtés könyve 44, 21)

 • Saját szemetekkel látjátok, és öcsém, Benjamin is látja, hogy az én szám szól hozzátok. (Teremtés könyve 45, 12)

 • Tehát vigyetek hírt atyámnak az én magas egyiptomi állásomról és mindarról, amit láttatok, azután sietve hozzátok ide atyámat!" (Teremtés könyve 45, 13)

 • Hozzátok el atyátokat és családotokat, és gyertek hozzám! Én Egyiptom földjének legjavát adom nektek és a föld bõségébõl fogtok táplálkozni. (Teremtés könyve 45, 18)

 • Isten ezt válaszolta: "Én vagyok, aki vagyok." Azután folytatta: "Így beszélj Izrael fiaihoz: Aki van, az küldött engem hozzátok." (Kivonulás könyve 3, 14)

 • Azután még ezt mondta Isten Mózesnek: "Jahve, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene küldött hozzátok. Ez az én nevem minden idõkre, s így kell neveznetek nemzedékrõl nemzedékre." (Kivonulás könyve 3, 15)

 • Ez a törvény vonatkozik a hozzátok tartozóra és a köztetek lakó idegenre." (Kivonulás könyve 12, 49)

 • Az Úr így szólt Mózeshez: "Közöld Izrael fiaival: Magatok láttátok, hogy az égbõl beszéltem hozzátok. (Kivonulás könyve 20, 22)

 • Áron így válaszolt: "Szedjétek le az aranyfüggõket feleségeitek, fiaitok és leányaitok fülérõl és hozzátok ide." (Kivonulás könyve 32, 2)

 • Ezt mondd Izrael fiainak: Hozzatok egy bakot bûnért való áldozatnak, továbbá egy egyesztendõs borjút és bárányt égõáldozatnak (mindkettõ hibátlan legyen), (Leviták könyve 9, 3)


“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina