Gefunden 17 Ergebnisse für: énekelek

 • Halljátok királyok, figyeljetek fejedelmek! Az Úr dicsõségére énekelek. Magasztalom az Urat, Izraelnek Istenét. (Bírák könyve 5, 3)
 • Új éneket énekelek Istenemnek! Uram, nagy vagy és dicsõséges, erõs, csodálatos és gyõzhetetlen! (Judit könyve 16, 13)

 • Ezért magasra emelhetem fejem, ellenségeim fölé, akik körülvesznek. Hajlékában dicsõítõ áldozatot mutatok be, hangszeren játszva énekelek az Úrnak. (Zsoltárok könyve 27, 6)

 • Nappal az Úr adja kegyelmét és éjjel neki énekelek, áldom éltetõ Istenemet. (Zsoltárok könyve 42, 9)

 • A szívem nyugodt, Istenem, a szívem nyugodt, énekelek neked és zsoltározok. (Zsoltárok könyve 57, 8)

 • A népek közt magasztallak Uram, a pogányok közt énekelek neked. (Zsoltárok könyve 57, 10)

 • Én azonban hatalmadról énekelek, s már reggel örülök irgalmadnak. Mivel menedékem lettél, erõs vár, zaklatásom napján. (Zsoltárok könyve 59, 17)
 • Neked énekelek, erõsségem, hiszen Isten az én váram, az én jóságos Istenem. (Zsoltárok könyve 59, 18)

 • Ajkam örül, amikor neked énekelek, s lelkem ujjong, mert megváltottad. (Zsoltárok könyve 71, 23)

 • Az Úr kegyelmérõl énekelek örökkön-örökké. Hûségedet hirdeti ajkam minden nemzedéken át. (Zsoltárok könyve 89, 2)

 • (Dávid zsoltára.) Jóságodról és igazságosságodról énekelek, hárfán játszom elõtted, Uram! (Zsoltárok könyve 101, 1)

 • Egész életemben az Úrnak énekelek, zsoltárokkal dicsérem, amíg csak vagyok. (Zsoltárok könyve 104, 33)
“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina