Gefunden 66 Ergebnisse für: vjere

 • Tvoja su obeæanja vjere predostojna, svetost je ures Doma tvojega, Jahve, u sve dane! (Psalmi 93, 5)

 • Gle: propada onaj èija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere. (Habakuk 2, 4)

 • Èuvši to, zadivi se Isus i reèe onima koji su išli za njim: "Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne naðoh tolike vjere. (Evanðelje po Mateju 8, 10)

 • Kaže im: "Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušièino te reknete ovoj gori: 'Premjesti se odavde onamo!', premjestit æe se i ništa vam neæe biti nemoguæe." (Evanðelje po Mateju 17, 20)

 • Tada im reèe: "Što ste bojažljivi? Kako nemate vjere?" (Evanðelje po Marku 4, 40)

 • Èuvši to, zadivi mu se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reèe: "Kažem vam, ni u Izraelu na naðoh tolike vjere." (Evanðelje po Luki 7, 9)

 • Gospodin im odvrati: "Da imate vjere koliko je zrno gorušièino, rekli biste ovom dudu: 'Išèupaj se s korijenom i presadi se u more!' I on bi vas poslušao." (Evanðelje po Luki 17, 6)

 • Kažem vam, ustat æe žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin Èovjeèji doðe, hoæe li naæi vjere na zemlji?" (Evanðelje po Luki 18, 8)

 • Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. (Djela apostolska 6, 5)

 • Ta bijaše to muž èestit, pun Duha Svetoga i vjere. Znatno se mnoštvo prikloni Gospodinu. (Djela apostolska 11, 24)

 • ali im se usprotivi Elim, Vraèar - tako mu se ime prevodi - nastojeæi odvratiti namjesnika od vjere. (Djela apostolska 13, 8)

 • Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve uèini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere. (Djela apostolska 14, 27)


“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina