Gefunden 192 Ergebnisse für: sluga

 • "Neka je proklet Kanaanac, braæi svojoj najniži sluga nek' bude!" (Knjiga Postanka 9, 25)

 • Onda nastavi: "Blagoslovljen Jahve, Šemov Bog, Kanaanac nek' mu je sluga! (Knjiga Postanka 9, 26)

 • Nek Bog raširi Jafeta da prebiva pod šatorima Šemovim, Kanaanac nek' mu je sluga!" (Knjiga Postanka 9, 27)

 • Nego ako je tvoj sluga našao milost u tvojim oèima - a toliko milosrðe veæ si mi iskazao spasivši mi život - ja ne mogu pobjeæi u brdo a da me nesreæa ne snaðe i ne poginem. (Knjiga Postanka 19, 19)

 • Abimelek uzme ovaca i goveda, sluga i sluškinja pa ih dade Abrahamu; vrati mu i njegovu ženu Saru. (Knjiga Postanka 20, 14)

 • A sluga mu reèe: "A što ako žena ne htjedne za mnom iæi u ovu zemlju? Hoæu li ja onda odvesti tvoga sina u zemlju iz koje si ti došao?" (Knjiga Postanka 24, 5)

 • Tako sluga stavi svoju ruku pod stegno Abrahamu, svom gospodaru, te mu se zakune. (Knjiga Postanka 24, 9)

 • Sluga opremi deset gospodarevih deva, ponese sa sobom svakog blaga svoga gospodara pa se zaputi u Aram Naharajim, u Nahorov grad. (Knjiga Postanka 24, 10)

 • Sluga joj potrèa u susret i reèe: "Daj mi malo vode iz svog vrèa!" (Knjiga Postanka 24, 17)

 • "Ja sam sluga Abrahamov", poèe on. (Knjiga Postanka 24, 34)

 • "Jahve je uvelike blagoslovio moga gospodara te je postao bogat. Nadavao mu je ovaca i goveda, srebra i zlata, sluga i sluškinja, deva i magaradi. (Knjiga Postanka 24, 35)

 • Kad Abrahamov sluga èu njihov pristanak, do zemlje se nakloni Jahvi. (Knjiga Postanka 24, 52)


“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina