Gefunden 720 Ergebnisse für: sina

 • Opet zaèe i rodi sina te izjavi: "Jahve je èuo da nisam voljena, stoga mi je dao i ovoga." Zato mu nadjenu ime Šimun. (Knjiga Postanka 29, 33)

 • Opet zaèe i rodi sina te izjavi: "Sad æe se moj muž meni prikloniti: tri sam mu sina rodila." Zato mu nadjenu ime Levi. (Knjiga Postanka 29, 34)

 • A kad je još jednom zaèela i sina rodila, izjavi: "Ovaj put hvalit æu Jahvu." Stoga sinu nadjenu ime Juda. Potom prestade raðati. (Knjiga Postanka 29, 35)

 • Bilha zaèe te Jakovu rodi sina. (Knjiga Postanka 30, 5)

 • Tada Rahela reèe: "Jahve mi je dosudio pravo. Uslišao je moj glas i dao mi sina." Stoga mu nadjenu ime Dan. (Knjiga Postanka 30, 6)

 • Rahelina sluškinja Bilha opet zaèe i rodi Jakovu drugoga sina. (Knjiga Postanka 30, 7)

 • I kad je Leina sluškinja Zilpa rodila Jakovu sina, (Knjiga Postanka 30, 10)

 • Leina sluškinja Zilpa rodi Jakovu i drugog sina, (Knjiga Postanka 30, 12)

 • Jednoga dana, u vrijeme pšeniène žetve, namjeri se Ruben u polju na ljubavèice te ih donese svojoj majci Lei. I Rahela reèe Lei: "Daj mi od ljubavèica svoga sina!" (Knjiga Postanka 30, 14)

 • A Lea odgovori: "Zar ti nije dosta što si mi oduzela muža pa još hoæeš da od mene uzmeš i ljubavèice moga sina?" Rahela odgovori: "Pa dobro, neka s tobom noæas leži u zamjenu za ljubavèice tvog sina." (Knjiga Postanka 30, 15)

 • Kad je Jakov naveèer stigao iz polja, Lea mu iziðe u susret pa reèe: "Treba da doðeš k meni, jer sam te unajmila za ljubavèice moga sina." One je noæi on s njom ležao. (Knjiga Postanka 30, 16)

 • Bog usliša Leu; ona zaèe te Jakovu rodi petog sina. (Knjiga Postanka 30, 17)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina