Gefunden 720 Ergebnisse für: sina

 • Starija rodi sina i nadjenu mu ime Moab. On je praotac današnjih Moabaca. (Knjiga Postanka 19, 37)

 • I mlaða rodi sina i nadjene mu ime Ben-Ami. On je praotac današnjih Amonaca. (Knjiga Postanka 19, 38)

 • Sara zaèe i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti - u vrijeme koje je Bog oznaèio. (Knjiga Postanka 21, 2)

 • I poslije osam dana obreza Abraham svoga sina Izaka, kako mu je Bog naredio. (Knjiga Postanka 21, 4)

 • Još doda: "Tko bi ikad rekao Abrahamu: djecu æe ti Sara dojiti! Ipak sina mu rodih u starosti". (Knjiga Postanka 21, 7)

 • pa reèe Abrahamu: "Otjeraj tu sluškinju i njezina sina, jer sin sluškinje ne smije biti baštinik s mojim sinom - s Izakom!" (Knjiga Postanka 21, 10)

 • I od sina tvoje sluškinje podiæi æu velik narod, jer je tvoj potomak." (Knjiga Postanka 21, 13)

 • Bog nastavi: "Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš, i poði u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje æu ti pokazati." (Knjiga Postanka 22, 2)

 • Ujutro Abraham podrani, osamari magarca, sa sobom povede dvojicu svojih slugu i svog sina Izaka, pošto je prije nacijepao drva za žrtvu paljenicu, i uputi se na mjesto koje mu je Bog oznaèio. (Knjiga Postanka 22, 3)

 • Abraham uzme drva za žrtvu paljenicu, stavi ih na sina Izaka, a u svoju ruku uzme kremen i nož. Tako poðu obojica zajedno. (Knjiga Postanka 22, 6)

 • Stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio. Ondje Abraham podigne žrtvenik, naslaže drva, sveže svog sina Izaka i položi ga po drvima na žrtvenik. (Knjiga Postanka 22, 9)

 • Pruži sad Abraham ruku i uzme nož da zakolje svog sina. (Knjiga Postanka 22, 10)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina