Gefunden 2048 Ergebnisse für: reèe

 • Ta Bog koji reèe: Neka iz tame svjetlost zasine!, on zasvijetli u srcima našim da nam spoznanje slave Božje zasvijetli na licu Kristovu. (Druga poslanica Korinæanima 4, 6)

 • Kakav sporazum hram Božji s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što reèe Bog: Prebivat æu u njima i hoditi meðu njima; i bit æu Bog njihov, a oni narod moj. (Druga poslanica Korinæanima 6, 16)

 • Za to sam triput molio Gospodina, da odstupi od mene. A on mi reèe: (Druga poslanica Korinæanima 12, 8)

 • Reèe netko od njih, njihov vlastiti prorok: "Kreæani uvijek lašci, opake zvijeri, trbusi dangubni." (Poslanica Titu 1, 12)

 • Ta kome od anðela ikad reèe: Ti si sin moj, danas te rodih; ili pak: Ja æu njemu biti otac, a on æe meni biti sin. (Poslanica Hebrejima 1, 5)

 • Za koga pak od anðela ikad reèe: Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim! (Poslanica Hebrejima 1, 13)

 • Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši sveæenik, nego ga proslavi Onaj koji mu reèe: Ti si sin moj, danas te rodih, (Poslanica Hebrejima 5, 5)

 • Poznato je da je Gospodin naš potekao od Jude, plemena za koje Mojsije ništa ne reèe s obzirom na sveæenike. (Poslanica Hebrejima 7, 14)

 • a on sa zakletvom Onoga koji mu reèe: Zakleo se Gospodin i neæe se pokajati: "Zauvijek ti si sveæenik". (Poslanica Hebrejima 7, 21)

 • Pošto gore reèe: Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice - koje se po Zakonu prinose - ne mile ti se i ne sviðaju, (Poslanica Hebrejima 10, 8)

 • I prizor bijaše tako strašan da Mojsije reèe: "Strah me je i dršæem!" - (Poslanica Hebrejima 12, 21)

 • Jer tko reèe: Ne èini preljuba, reèe i: Ne ubij. Ako dakle i ne èiniš preljuba, a ubiješ, postao si prijestupnik Zakona. (Jakovljeva poslanica 2, 11)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina