Gefunden 32 Ergebnisse für: lijepa

 • Kad je bio na ulazu u Egipat, reèe svojoj ženi Saraji: "Znam da si lijepa žena. (Knjiga Postanka 12, 11)

 • Zbilja, kad je Abram ušao u Egipat, Egipæani vide da je žena veoma lijepa. (Knjiga Postanka 12, 14)

 • Kad su ga mještani pitali o njegovoj ženi, reèe: "Ona mi je sestra." Bojao se reæi: "Ona mi je žena", misleæi: "Mještani bi me mogli ubiti zbog Rebeke jer je lijepa." (Knjiga Postanka 26, 7)

 • Otiði k stadu i odande mi donesi dva lijepa kozleta, a ja æu od njih prirediti ukusan obrok tvome ocu, kako on voli. (Knjiga Postanka 27, 9)

 • Lea imala slabe oèi, a Rahela bila stasita i lijepa. (Knjiga Postanka 29, 17)

 • Vidje da je odmor ugodan, a zemlja lijepa, te leða svoja pod teret podmetnu i na tlaku pristade. (Knjiga Postanka 49, 15)

 • A kad Filistejac pogleda i vidje Davida, prezre ga s njegove mladosti - bijaše David mladiæ, rumen, lijepa lica. (Prva knjiga o Samuelu 17, 42)

 • Taj se èovjek zvao Nabal, a njegova žena Abigajila. Žena je bila mudra i vrlo lijepa, a èovjek surov i opak: bio je Kalebovac. (Prva knjiga o Samuelu 25, 3)

 • A jednoga dana predveèe usta David sa svoje postelje i prošeta se po krovu svoje palaèe. Opazi s krova ženu gdje se kupa. Ta žena bijaše izvanredno lijepa. (Druga knjiga o Samuelu 11, 2)

 • U svemu Izraelu ne bijaše èovjeka tako lijepa kao Abšalom komu bi se mogle izreæi tolike pohvale: od pete do glave nije bilo na njemu mane. (Druga knjiga o Samuelu 14, 25)

 • Abšalomu se rodiše tri sina i jedna kæi po imenu Tamara; bila je to vrlo lijepa žena. (Druga knjiga o Samuelu 14, 27)

 • Djevojka je bila izvanredno lijepa; njegovala je kralja i služila mu, ali je on ne upozna. (Prva knjiga o kraljevima 1, 4)


“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina