Gefunden 1475 Ergebnisse für: god

 • I reèe Bog: "Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luèe dan od noæi, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, (Knjiga Postanka 1, 14)

 • a na Kajina i žrtvu njegovu ni pogleda ne svrati. Stoga se Kajin veoma razljuti i lice mu se namrgodi. (Knjiga Postanka 4, 5)

 • Evo me tjeraš danas s plodnoga tla; moram se skrivati od tvoga lica i biti vjeèni lutalac na zemlji - tko me god naðe, može me ubiti." (Knjiga Postanka 4, 14)

 • Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu slièan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet. (Knjiga Postanka 5, 3)

 • Po roðenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 4)

 • Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 5)

 • Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš. (Knjiga Postanka 5, 6)

 • Po roðenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 7)

 • Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 8)

 • Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan. (Knjiga Postanka 5, 9)

 • Po roðenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 10)

 • Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 11)


“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina