Gefunden 1 Ergebnisse für: duni

  • Ustani, sjevernjaèe, duni, južni vjetre, duni nad vrtom mojim, neka poteku njegovi mirisi. Neka dragi moj doðe u vrt svoj, neka jede najbolje plodove u njemu. (Pjesma nad pjesmama 4, 16)


“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina