Gefunden 7 Ergebnisse für: Izaberite

  • Izaberite stoga iz svojih plemena ljude pametne, iskusne i ugledne da vam ih postavim za poglavare.' (Ponovljeni zakon 1, 13)
  • Izaberite odmah dvanaest ljudi iz plemena Izraelovih, po jednoga iz svakoga plemena. (Jošua 3, 12)

  • "Izaberite iz naroda dvanaest ljudi, od svakoga plemena po jednoga, (Jošua 4, 2)

  • Izaberite po tri èovjeka iz svakoga plemena, a ja æu ih poslati da popišu svu zemlju za diobu. Kad se vrate k meni, (Jošua 18, 4)

  • Meðutim, ako vam se ne sviða služiti Jahvi, onda danas izaberite kome æete služiti: možda bogovima kojima su služili vaši oci s onu stranu Rijeke ili bogovima Amorejaca u èijoj zemlji sada prebivate. Ja i moj dom služit æemo Jahvi." (Jošua 24, 15)

  • On se postavi pred izraelske bojne redove i dovikne im: "Što ste izašli da se svrstate za bitku? Nisam li ja Filistejac, a vi Šaulove sluge? Izaberite izmeðu sebe jednoga èovjeka pa neka siðe k meni! (Prva knjiga o Samuelu 17, 8)

  • Potom reèe Ilija prorocima Baalovim: "Izaberite sebi jednoga junca i poènite, jer vas je mnogo više. Zazovite ime svoga boga, ali ne stavljajte ognja." (Prva knjiga o kraljevima 18, 25)
“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina