Gefunden 265 Ergebnisse für: Dvije

 • Lamek uzme dvije žene. Jedna se zvala Ada, a druga Sila. (Knjiga Postanka 4, 19)

 • Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok. (Knjiga Postanka 5, 18)

 • Jered poživje u svemu devet stotina šezdeset i dvije godine. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 20)

 • Po roðenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 26)

 • Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin. (Knjiga Postanka 5, 28)

 • Ovo su potomci Šemovi: Kad je Šemu bilo sto godina - dvije godine poslije Potopa - rodi mu se Arpakšad. (Knjiga Postanka 11, 10)

 • Kad su Reuu bile trideset i dvije godine, rodi mu se Serug. (Knjiga Postanka 11, 20)

 • Podijeli svoje momke u dvije èete, napadne noæu te one potuèe. Progonio ih je do Hobe, sjeverno od Damaska. (Knjiga Postanka 14, 15)

 • Imam, evo, dvije kæeri s kojima još èovjek nije imao dodira: njih æu vam izvesti pa èinite s njima što želite; samo ovim ljudima nemojte ništa uèiniti jer su došli pod sjenu moga krova." (Knjiga Postanka 19, 8)

 • Kako zora puèe, anðeli navale na Lota govoreæi: "Na noge! Uzmi svoju ženu i svoje dvije kæeri koje su ovdje da ne budeš zatrt kaznom grada!" (Knjiga Postanka 19, 15)

 • Ali on oklijevaše. Zato ga oni uzeše za ruku, a tako i njegovu ženu i njegove dvije kæeri i - po smilovanju Jahvinu nad njim - odvedoše ih i ostaviše izvan grada. (Knjiga Postanka 19, 16)

 • Lot se bojao boraviti u Soaru, pa sa svoje dvije kæeri ode gore iz Soara i nastani se u brdu. On i njegove dvije kæeri živjeli su u peæini. (Knjiga Postanka 19, 30)


“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina