Gefunden 333 Ergebnisse für: zęby

  • Wysyłam go do was właśnie po to, żebyście wy wiedzieli o naszych sprawach, a on żeby pokrzepił wasze serca - (List do Kolosan 4, 8)

  • Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie. (1 List do Tymoteusza 3, 7)

  • Chcę zatem, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, były gospodyniami domu, żeby stronie przeciwnej nie dawały sposobności do rzucania potwarzy. (1 List do Tymoteusza 5, 14)

  • Trwających w grzechu upominaj w obecności wszystkich, żeby także i pozostali przejmowali się lękiem. (1 List do Tymoteusza 5, 20)

  • Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty około zdobycia utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. (2 List do Tymoteusza 2, 4)

  • Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie /Ewangelii/ i żeby wszystkie narody /je/ posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. (2 List do Tymoteusza 4, 17)

  • Niechże i nasi wierni nauczą się przodować w [spełnianiu] dobrych czynów, które służą zaspokojeniu koniecznych potrzeb - żeby nie byli bez zasług. (List do Tytusa 3, 14)

  • i miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów, (Apokalipsa Św. Jana 9, 8)

  • A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. (Apokalipsa Św. Jana 12, 15)


“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina