Gefunden 246 Ergebnisse für: trzy

  • I właśnie owego dnia Noe oraz jego synowie, Sem, Cham i Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów weszli do arki, (Księga Rodzaju 7, 13)

  • A po urodzeniu się Szelacha Arpachszad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 11, 13)

  • po urodzeniu się Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 11, 15)

  • Tam ujrzał studnię w polu i trzy stada owiec wylegujących się wokół niej; z tej bowiem studni pojono stada. Wielki zaś kamień przykrywał jej otwór. (Księga Rodzaju 29, 2)

  • Na tym zaś krzewie były trzy gałązki. Krzew wypuścił pączki i zakwitł, a potem jego grona wydały dojrzałe jagody. (Księga Rodzaju 40, 10)

  • Józef rzekł do niego: Znaczenie snu jest takie: Trzy gałązki są to trzy dni. (Księga Rodzaju 40, 12)

  • Przełożony nadwornych piekarzy, widząc, że Józef dobrze sen wytłumaczył, rzekł do niego: Ja zaś miałem taki sen: Trzymałem na głowie trzy kosze białego pieczywa. (Księga Rodzaju 40, 16)

  • Józef tak odpowiedział: Znaczenie snu jest takie: Trzy kosze - to trzy dni. (Księga Rodzaju 40, 18)

  • Za trzy dni faraon rozkaże ściąć ci głowę i powiesić twe ciało na drzewie. Wtedy ptaki będą rozdziobywały twe ciało. (Księga Rodzaju 40, 19)

  • I oddał ich pod straż na trzy dni. (Księga Rodzaju 42, 17)

  • Są to potomkowie tych synów Jakuba, których podobnie jak i córkę Dinę, urodziła mu Lea w Paddan-Aram. Wszystkich tych osób, synów, jego córek, było trzydzieści trzy. (Księga Rodzaju 46, 15)

  • Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. (Księga Wyjścia 2, 2)


“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina