Gefunden 1081 Ergebnisse für: swego

 • Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. (Ewangelia Łukasza 12, 47)

 • Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. (Ewangelia Łukasza 14, 17)

 • Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. (Ewangelia Łukasza 14, 26)

 • Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. (Ewangelia Łukasza 14, 27)

 • Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? (Ewangelia Łukasza 16, 5)

 • I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. (Ewangelia Łukasza 16, 24)

 • Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę. (Ewangelia Łukasza 18, 20)

 • Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. (Ewangelia Łukasza 21, 4)

 • I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. (Ewangelia Łukasza 23, 42)

 • Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. (Ewangelia Jana 1, 41)

 • On zaś mówił o świątyni swego ciała. (Ewangelia Jana 2, 21)

 • Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (Ewangelia Jana 3, 16)


“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina