Gefunden 143 Ergebnisse für: słudzy

 • a wraz z nimi zostali obrzezani wszyscy jego domownicy - słudzy urodzeni w jego domu albo obcy, nabyci za pieniądze. (Księga Rodzaju 17, 27)

 • zasypali ziemią wszystkie studnie, które słudzy jego ojca, Abrahama, niegdyś wykopali. (Księga Rodzaju 26, 15)

 • A gdy słudzy Izaaka, kopiąc w owej dolinie studnię, natrafili na bijące źródło, (Księga Rodzaju 26, 19)

 • Izaak zbudował więc tam ołtarz i wzywał imienia Pana. Rozbił też tam swój namiot, a słudzy Izaaka wykopali tam studnię. (Księga Rodzaju 26, 25)

 • A gdy tego dnia słudzy Izaaka przynieśli mu wiadomość o studni, którą wykopali, mówiąc: Znaleźliśmy wodę, (Księga Rodzaju 26, 32)

 • A oni na to: Nie, panie! Słudzy twoi przybyli tylko dla zakupienia żywności. (Księga Rodzaju 42, 10)

 • Jesteśmy wszyscy synami jednego człowieka. Jesteśmy uczciwi. My, słudzy twoi, nigdy nie byliśmy szpiegami. (Księga Rodzaju 42, 11)

 • to gdy zobaczy, że go nie ma, umrze. My zaś, słudzy twoi, będziemy przyczyną, że siwizna naszego ojca zstąpi do Szeolu ze zgryzoty. (Księga Rodzaju 44, 31)

 • odpowiecie: My słudzy twoi, trudnimy się od dziecka hodowlą trzód, zarówno my, jak i nasi przodkowie. - I wtedy tylko będziecie mogli się osiedlić w Goszen, bo obrzydzenie wzbudza w Egipcjanach każdy pasterz trzody. (Księga Rodzaju 46, 34)

 • Faraon zapytał jego braci: Jakie jest wasze zajęcie? Odpowiedzieli mu: Pasterzami trzód jesteśmy zarówno my, słudzy twoi, jak i nasi przodkowie. (Księga Rodzaju 47, 3)

 • I dalej mówili do faraona: Przybyliśmy, aby się zatrzymać jako przychodnie w tym kraju, gdyż brakuje paszy dla trzód twoich sług, tak ciężki jest głód w ziemi Kanaan. Niechaj więc teraz zamieszkają słudzy twoi w Goszen! (Księga Rodzaju 47, 4)

 • Nie dają teraz słomy sługom twoim i mówią nam: Róbcie cegły. I oto słudzy twoi są bici, i winę przypisuje się ludowi. (Księga Wyjścia 5, 16)


“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina