Gefunden 7 Ergebnisse für: nauce

  • Słowa Mędrców. Nadstaw ucha i słuchaj słów mędrców, nakłoń swe serce ku mojej nauce, (Księga Przysłów 22, 17)

  • Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: (Ewangelia Marka 4, 2)

  • Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami (Ewangelia Jana 8, 31)

  • Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. (Dzieje Apostolskie 2, 42)

  • Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich. (List do Rzymian 16, 17)

  • Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech własnych panów uznają za godnych wszelkiej czci, ażeby nie bluźniono imieniu Boga i [naszej] nauce. (1 List do Tymoteusza 6, 1)

  • Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna. (2 List Jana 1, 9)


“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina