Gefunden 114 Ergebnisse für: matką

 • Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. (Księga Rodzaju 3, 20)

 • Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna, i będę jej nadal błogosławił, tak że stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami. (Księga Rodzaju 17, 16)

 • Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał się; pomyślał sobie bowiem: Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką? (Księga Rodzaju 17, 17)

 • Mieszkał stale na pustyni Paran; matka zaś jego sprowadziła mu żonę z ziemi egipskiej. (Księga Rodzaju 21, 21)

 • Odpowiedzieli brat i matka dziewczyny: Niechaj pozostanie ona z dziesięć dni, zanim odejdzie. (Księga Rodzaju 24, 55)

 • Rzekła mu matka: Niech na mnie spadnie to przekleństwo dla ciebie, mój synu! Tylko posłuchaj mnie, idź i przynieś mi [koźlęta]. (Księga Rodzaju 27, 13)

 • A gdy to powiedział ojcu i braciom, ojciec skarcił go mówiąc: Co miałby znaczyć ów sen? Czyż ja, matka twoja i twoi bracia mielibyśmy przyjść do ciebie i oddawać ci pokłon aż do ziemi? (Księga Rodzaju 37, 10)

 • Nie będziesz odsłaniać nagości swojego ojca lub nagości swojej matki. Jest ona twoją matką - nie będziesz odsłaniać jej nagości. (Księga Kapłańska 18, 7)

 • Syn Izraelitki zbluźnił przeciwko Imieniu i przeklął je. Przyprowadzono go do Mojżesza. Matka jego nazywała się Szelomit, córka Dibriego z pokolenia Dana. (Księga Kapłańska 24, 11)

 • ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta, (Księga Powtórzonego Prawa 21, 19)

 • wtedy ojciec i matka młodej kobiety zaniosą dowody jej dziewictwa do bramy, do starszych miasta. (Księga Powtórzonego Prawa 22, 15)

 • Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką. A cały lud powie: Amen. (Księga Powtórzonego Prawa 27, 16)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina