Gefunden 2792 Ergebnisse für: lud

 • Cały kraj egipski stoi przed tobą otworem. W najbardziej żyznej jego części osiedl twego ojca i twych braci; niechaj więc zamieszkają w kraju Goszen. Jeśli zaś wiesz, że są wśród nich ludzie dzielni, uczyń ich zarządcami mojego żywego dobytku, niech czuwają nad moimi trzodami. (Księga Rodzaju 47, 6)

 • Ludność zaś od jednego do drugiego krańca Egiptu przeniósł do miast. (Księga Rodzaju 47, 21)

 • Potem Józef przemówił do ludności: Oto dzisiaj nabyłem was i waszą ziemię dla faraona. Macie tu ziarno, obsiejcie ziemię. (Księga Rodzaju 47, 23)

 • Do ich zmowy się nie przyłączę, z ich knowaniem nie złączę mej sławy, gdyż w gniewie swym mordowali ludzi i w swej swawoli kaleczyli bydło. (Księga Rodzaju 49, 6)

 • Dan będzie sądził lud swój jako jeden ze szczepów izraelskich; (Księga Rodzaju 49, 16)

 • Ciągnęli z nim również ludzie na wozach i na koniach, tworząc bardzo liczny orszak. (Księga Rodzaju 50, 9)

 • I rzekł do swego ludu: Oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. (Księga Wyjścia 1, 9)

 • Bóg dobrze czynił położnym, a lud izraelski stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy. (Księga Wyjścia 1, 20)

 • Pan mówił: Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie. (Księga Wyjścia 3, 7)

 • Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu. (Księga Wyjścia 3, 10)

 • A On powiedział: Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. (Księga Wyjścia 3, 12)

 • Sprawię też, że Egipcjanie okażą życzliwość ludowi temu, tak iż nie pójdziecie z niczym, gdy będziecie wychodzić. (Księga Wyjścia 3, 21)


“O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.” São Padre Pio de Pietrelcina