Gefunden 497 Ergebnisse für: orice

 • Pe când orice preot stă [în picioare] pentru a aduce cult în fiecare zi şi a oferi de multe ori aceleaşi jertfe, care nu pot nicidecum să înlăture păcatele, (Scrisoarea către Evrei 10, 11)

 • Prin urmare, şi noi, care avem un astfel de nor de martori care ne înconjoară, să îndepărtăm orice povară şi păcatul care ne împresoară, să alergăm cu perseverenţă în lupta care ne stă înainte, (Scrisoarea către Evrei 12, 1)

 • Căci pe cel pe care îl iubeşte Domnul îl pedepseşte şi îl bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primeşte”! (Scrisoarea către Evrei 12, 6)

 • Orice pedeapsă nu pare să fie pe moment bucurie, ci întristare; dar mai târziu aduce, în schimb, celor care au fost încercaţi de ea, rodul dătător de pace al dreptăţii. (Scrisoarea către Evrei 12, 11)

 • să vă întărească pentru orice [lucrare] bună, ca să împliniţi voinţa lui, făcând în noi ceea ce este plăcut înaintea lui, prin Isus Cristos, căruia să-i fie glorie în vecii vecilor! Amin! (Scrisoarea către Evrei 13, 21)

 • Orice dar bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coboară de la Tatăl luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de transformare. (Scrisoarea sf. apostol Iacób 1, 17)

 • De aceea, lăsaţi la o parte orice murdărie şi toată răutate; primiţi cu blândeţe cuvântul care a fost sădit în voi şi care poate mântui sufletele voastre. (Scrisoarea sf. apostol Iacób 1, 21)

 • Căci orice specie de animale, de păsări, de reptile şi [animale] de mare poate fi domesticită şi chiar au fost domesticite de oameni, (Scrisoarea sf. apostol Iacób 3, 7)

 • Dar acum vă mândriţi cu lăudăroşenia voastră. Orice astfel de laudă este rea. (Scrisoarea sf. apostol Iacób 4, 16)

 • căci: „Orice om [este] ca iarba şi toată gloria lui, ca floarea ierbii: iarba s-a uscat şi floarea a căzut; (Scrisoarea întâi sf. apostol Petru 1, 24)

 • Aşadar, îndepărtând toată răutatea şi orice înşelăciune, ipocrizie, invidie şi orice vorbire de rău, (Scrisoarea întâi sf. apostol Petru 2, 1)

 • Dar dacă umblăm în lumină, aşa cum el este în lumină, avem comuniune unii cu alţii şi sângele lui Isus, Fiul său, ne curăţă de orice păcat. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 1, 7)


“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina