Gefunden 3195 Ergebnisse für: iar

 • Aveau ca rege peste ele pe îngerul abisului, iar numele lui în ebraică este „Abaddón”, iar în greceşte „Apollyon”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 11)

 • Astfel am văzut în viziune cai şi călăreţi având platoşe de foc, de iacint şi de pucioasă; capetele cailor erau asemenea unor capete de leu, iar din gurile lor ieşeau foc, fum şi pucioasă. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 9, 17)

 • Şi am văzut un alt înger puternic coborând din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului său era curcubeul, faţa lui era ca soarele, iar picioarele lui, ca nişte stâlpi de foc. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 1)

 • El avea în mână o carte mică, deschisă. Şi-a pus piciorul drept pe mare, iar pe cel stâng pe pământ (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 2)

 • iar când au răsunat cele şapte tunete, voiam să scriu, dar am auzit un glas din cer, spunând: „Sigilează ceea ce au vorbit cele şapte tunete şi nu le scrie!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 4)

 • iar eu voi da [putere] celor doi martiri ai mei şi vor profeţi îmbrăcaţi în sac timp de o mie două sute şaizeci de zile”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 3)

 • Dar când vor termina mărturia lor, Fiara care se ridică din abis va face război cu ei, îi va învinge şi-i va ucide. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 7)

 • Iar locuitorii pământului se vor bucura de [moartea] lor, se vor veseli şi îşi vor trimite daruri unii altora, pentru că aceşti doi profeţi i-au chinuit pe locuitorii pământului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 10)

 • Atunci au auzit un glas puternic din ceruri care le spunea: „Urcaţi aici!”. Iar ei au urcat la cer într-un nor în timp ce duşmanii lor îi priveau. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 12)

 • În ceasul acela, a venit un mare cutremur şi a zecea parte a cetăţii a căzut şi au fost ucişi în timpul cutremurului şapte mii de oameni. Iar cei care au rămas, cuprinşi de groază, îl preamăreau pe Dumnezeul din ceruri. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 13)

 • Şi cel de-al şaptelea înger a sunat din trâmbiţă. Atunci au răsunat glasuri puternice în cer, spunând: „Împărăţia lumii aparţine acum Domnului nostru şi Unsului său. Iar el va domni în vecii vecilor”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 15)

 • Şi s-a arătat în cer un semn mare: o Femeie îmbrăcată în soare; ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de douăsprezece stele. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 1)


“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina