Gefunden 1152 Ergebnisse für: erau

 • Toţi ţăruşii cortului şi ai curţii de jur împrejur erau din bronz. (Cartea Exodului 38, 20)

 • pe al patrulea rând un crisolit, un onix şi un iaspis. Pietrele acestea erau montate în ferecăturile lor de aur. (Cartea Exodului 39, 13)

 • Pietrele erau după numele fiilor lui Israél. Erau douăsprezece, după numele lor, săpate ca un sigiliu, fiecare cu numele unuia din cele douăsprezece triburi. (Cartea Exodului 39, 14)

 • Moise a luat untdelemnul pentru ungere, a uns cortul şi toate lucrurile care erau în el şi le-a consacrat. (Cartea Leviticului 8, 10)

 • Moise a luat din untdelemnul pentru ungere şi din sângele de pe altar; l-a stropit pe Áaron şi veşmintele lui, pe fiii lui Áaron şi veşmintele lor: şi i-a consacrat pe Áaron şi veşmintele lui, pe fiii lui Áaron şi veşmintele lor care erau împreună cu el. (Cartea Leviticului 8, 30)

 • cei număraţi din tribul lui Rubén erau patruzeci şi şase de mii cinci sute. (Cartea Numerilor 1, 21)

 • cei număraţi din tribul lui Simeón erau cincizeci şi nouă de mii trei sute. (Cartea Numerilor 1, 23)

 • cei număraţi din tribul lui Gad erau patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci. (Cartea Numerilor 1, 25)

 • cei număraţi din tribul lui Iúda erau şaptezeci şi patru de mii şase sute. (Cartea Numerilor 1, 27)

 • cei număraţi din tribul lui Isahár erau cincizeci şi patru de mii patru sute. (Cartea Numerilor 1, 29)

 • cei număraţi din tribul lui Zabulón erau cincizeci şi şapte de mii patru sute. (Cartea Numerilor 1, 31)

 • cei număraţi din tribul lui Efraím erau patruzeci de mii cinci sute. (Cartea Numerilor 1, 33)


“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina