Gefunden 2479 Ergebnisse für: dat

 • Când avea cinci sute de ani, Nóe le-a dat naştere lui Sem, Ham şi Iafét. (Cartea Genezei 5, 32)

 • Şi-au dat duhul toate făpturile care se târau pe pământ, păsările, animalele şi vieţuitoarele şi toate vietăţile care mişună pe pământ şi toţi oamenii. (Cartea Genezei 7, 21)

 • În anul şase sute unu al vieţii lui Nóe, în luna întâi, în prima [zi] a lunii, apele secaseră de pe pământ. Nóe a dat la o parte acoperişul arcei şi s-a uitat şi, iată, faţa pământului era uscată. (Cartea Genezei 8, 13)

 • Domnul a mirosit mireasma plăcută. A zis Domnul în inima lui: „Nu voi mai blestema niciodată pământul din cauza omului. Căci gândurile inimii omului sunt rele din tinereţea lui; şi nu voi mai lovi toate vieţuitoarele aşa cum am făcut. (Cartea Genezei 8, 21)

 • Să aibă frică şi spaimă de voi toate vieţuitoarele pământului, toate păsările cerului, tot ce se târăște pe pământ şi toţi peştii mării: [toate] sunt date în mâinile voastre. (Cartea Genezei 9, 2)

 • Tot ce se mişcă şi are viaţă va fi pentru hrana voastră; vi le dau pe toate cum v-am dat şi iarba verde. (Cartea Genezei 9, 3)

 • Miţráim le-a dat naştere celor din Lud, Anám, Leháb, Naftúh, (Cartea Genezei 10, 13)

 • Canaán i-a dat naştere lui Sidón, întâiul lui născut, şi lui Het; (Cartea Genezei 10, 15)

 • Arpacşád i-a dat naştere lui Şélah; Şélah i-a dat naştere lui Éber. (Cartea Genezei 10, 24)

 • Şi Ioctán le-a dat naștere lui Almódad, Șélef, Haţarmávet, Iérah, (Cartea Genezei 10, 26)

 • De aceea i s-a dat numele de Babél, pentru că acolo Domnul a încurcat vorbirea de pe întregul pământ şi de acolo Domnul i-a împrăştiat pe faţa întregului pământ. (Cartea Genezei 11, 9)

 • Aceasta este descendenţa lui Sem. Când Sem avea o sută de ani, i-a dat naştere lui Arpacşád, la doi ani după potop. (Cartea Genezei 11, 10)


A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina