Gefunden 173 Ergebnisse für: cerului

 • Riţpá, fiica lui Aiá, a luat un sac şi l-a întins pentru ea lângă stâncă de la începutul seceratului până când a căzut ploaie din cer peste ei. Nu a lăsat să se aşeze peste ei nici păsările cerului ziua, nici animalele câmpului noaptea. (Cartea a doua a lui Samuél 21, 10)

 • S-a zguduit şi s-a cutremurat pământul; temeliile cerului s-au zdruncinat şi s-au zguduit, pentru că el s-a mâniat. (Cartea a doua a lui Samuél 22, 8)

 • Cel care va muri [din casa lui] Ieroboám în cetate va fi mâncat de câini, iar cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. Căci Domnul a vorbit› ». (Cartea întâi a Regilor 14, 11)

 • Cel care va muri [din casa lui] Baéşa în cetate va fi mâncat de câini, iar cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului”. (Cartea întâi a Regilor 16, 4)

 • Pe cel al lui Aháb care va muri în cetate, câinii îl vor mânca; iar pe cel care va muri în câmp, îl vor mânca păsările cerului”. (Cartea întâi a Regilor 21, 24)

 • Davíd nu i-a pus la numărătoare pe cei de la douăzeci de ani în jos, căci Domnul a spus că va înmulţi Israélul ca stelele cerului. (Cartea întâi a Cronicilor 27, 23)

 • I-ai înmulţit pe fiii lor ca stelele cerului şi i-ai dus în ţara despre care ai vorbit părinţilor lor că îi vei duce s-o ia în stăpânire. (Cartea lui Nehemía 9, 23)

 • Dacă Senaheríb ucidea pe cineva atunci când se întorcea vreun fugar din Iudéea în zilele judecăţii pe care o făcea regele cerului pentru blasfemiile pe care le rostise, îl îngropam. Căci pe mulţi dintre fiii lui Israél i-a ucis în mânia lui, iar eu furam trupurile lor şi le îngropam. Senaheríb le căuta, dar nu le găsea. (Cartea lui Tobía 1, 18)

 • Tobía s-a dus şi l-a chemat: „Tinere, tata te cheamă!”. A venit la el şi l-a salutat el mai întâi pe Tobít: „Să ai parte de multe bucurii!”. Tobít i-a răspuns, zicându-i: „De ce aş avea să mă bucur? Căci sunt cu ochi neputincioşi şi nu văd lumina cerului, ci zac în întuneric asemenea morţilor care nu văd lumina. Deşi trăiesc, sunt printre morţi; aud glasul oamenilor, dar nu-i văd”. [Rafaél] i-a zis: „Ai încredere că vei fi în curând vindecat de Dumnezeu; ai încredere!”. Tobít i-a răspuns: „Tobía, fiul meu, vrea să meargă în Média. Vei putea merge împreună cu el ca să-l conduci? Îţi voi da plată, frate”. El i-a zis: „Pot să merg cu el, ştiu toate drumurile. Am călătorit de multe ori în Média şi am străbătut toate câmpiile şi munţii ei şi-i cunosc toate drumurile”. (Cartea lui Tobía 5, 10)

 • Când vei fi aproape să fii cu ea, mai întâi ridicaţi-vă amândoi, rugaţi-vă şi cereţi de la Domnul cerului ca să aibă milă şi să vă ocrotească! Nu te teme, pentru că ţie ţi-a fost menită din veci! Tu o vei elibera, iar ea va merge împreună cu tine. Eu cred că vei avea copii de la ea şi-ţi vor fi ca fraţii. Nu te îngrijora!”. (Cartea lui Tobía 6, 18)

 • Tobía i-a spus: „Nu voi mânca şi nu voi bea până când nu vei fi de acord cu mine”. Raguél a zis: „Voi face să-ţi fie dată după judecata cărţii lui Moise. Căci din cer a fost hotărât să-ţi fie dată ţie. Ia-o pe sora ta! De acum, tu eşti fratele ei, iar ea este sora ta. Ea îţi este dată de astăzi şi până-n veşnicie. Domnul cerului să fie binevoitor cu voi, copile, în noaptea aceasta şi să arate faţă de voi îndurare şi pace!”. (Cartea lui Tobía 7, 12)

 • Raguél a chemat-o pe Sára, fiica lui, şi ea s-a dus la el. Luându-i mâna, i-a dat-o lui [Tobía] şi i-a zis: „Ia-o după lege şi după judecata scrisă în cartea lui Moise! Îţi este dată de soţie. Ia-o şi du-o la tatăl tău sănătos! Dumnezeul cerului să vă dăruiască pace!”. (Cartea lui Tobía 7, 13)


“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina