Gefunden 688 Ergebnisse für: avea

 • Abrám s-a suit din Egipt spre Négheb, el, soţia sa şi tot ce avea, împreună cu Lot. (Cartea Genezei 13, 1)

 • Dar şi Lot, care mergea cu Abrám, avea turme, cirezi şi corturi. (Cartea Genezei 13, 5)

 • Sarái, soţia lui Abrám, nu-i născuse [niciun fiu]. Ea avea o sclavă egiptéană numită Agár. (Cartea Genezei 16, 1)

 • Sarái a zis către Abrám: „Iată, Domnul m-a lipsit de copii! Mergi la sclava mea! Poate că voi avea fii de la ea”. Abrám a ascultat de glasul lui Sarái. (Cartea Genezei 16, 2)

 • Abrám avea optzeci şi şase de ani când Agár i l-a născut pe Ismaél lui Abrám. (Cartea Genezei 16, 16)

 • Când Abrám avea nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i-a apărut lui Abrám şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic: Umblă în fața mea şi fii neprihănit! (Cartea Genezei 17, 1)

 • Şi a spus: „Mă voi întoarce la tine la anul pe vremea aceasta şi atunci Sára, soţia ta, va avea un fiu”. Sára asculta la intrarea în cort, fiind în spatele lui. (Cartea Genezei 18, 10)

 • Sára a râs în sine, zicându-şi: „Acum că m-am trecut, voi mai avea plăcere?. Şi stăpânul meu este bătrân”. (Cartea Genezei 18, 12)

 • Oare este vreun lucru prea minunat pentru Domnul? La timpul hotărât, [la anul] pe vremea aceasta, mă voi întoarce la tine şi Sára va avea un fiu”. (Cartea Genezei 18, 14)

 • Abrahám l-a tăiat împrejur pe Isáac, fiul său, când avea opt zile, cum îi poruncise Dumnezeu. (Cartea Genezei 21, 4)

 • şi i-a zis lui Abrahám: „Alung-o pe această sclavă şi pe fiul ei, căci fiul acestei sclave nu va avea moştenire cu fiul meu Isáac!”. (Cartea Genezei 21, 10)

 • Abrahám a zis: „Dumnezeu va avea grijă el de mielul pentru arderea de tot, fiul meu!”. Au mers amândoi, împreună, (Cartea Genezei 22, 8)


“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina