Gefunden 872 Ergebnisse für: Acolo

 • Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Éden, spre răsărit, şi l-a pus acolo pe omul pe care îl plăsmuise. (Cartea Genezei 2, 8)

 • Un râu ieşea din Éden ca să ude grădina şi de acolo se împărţea în patru braţe. (Cartea Genezei 2, 10)

 • Aurul din ţara aceea este bun; acolo [se găseşte] bdeliu şi piatră de onix. (Cartea Genezei 2, 12)

 • Pornind de la răsărit, [oamenii] au găsit o vale în ţara lui Şineár şi s-au stabilit acolo. (Cartea Genezei 11, 2)

 • Haideţi, să coborâm şi să le încurcăm vorbirea acolo, ca nimeni să nu înțeleagă vorbirea celuilalt!”. (Cartea Genezei 11, 7)

 • Domnul i-a împrăştiat de acolo pe faţa întregului pământ şi au încetat de a mai construi cetatea. (Cartea Genezei 11, 8)

 • De aceea i s-a dat numele de Babél, pentru că acolo Domnul a încurcat vorbirea de pe întregul pământ şi de acolo Domnul i-a împrăştiat pe faţa întregului pământ. (Cartea Genezei 11, 9)

 • Térah i-a luat pe Abrám, fiul său şi pe Lot, fiul lui Harán, fiul fiului său, şi pe Sarái, nora sa, soţia lui Abrám, fiul său. Au ieşit împreună din Ur din Caldéea ca să meargă spre ţara Canaán. Au venit la Harán şi s-au aşezat acolo. (Cartea Genezei 11, 31)

 • Domnul i s-a arătat lui Abrám şi i-a spus: „Voi da ţara aceasta descendenței tale”. Şi [Abrám] a zidit acolo un altar Domnului, care i se arătase. (Cartea Genezei 12, 7)

 • A plecat de acolo în munţi, la răsărit de Bétel; şi-a fixat cortul, având Bétel la apus şi Ai la răsărit. A zidit acolo un altar Domnului şi a invocat numele Domnului. (Cartea Genezei 12, 8)

 • Apoi a fost o foamete în ţară. Abrám a coborât în Egipt ca să locuiască acolo ca străin, căci foametea era grea în ţară. (Cartea Genezei 12, 10)

 • în locul unde făcuse altarul mai înainte. Şi acolo Abrám a invocat numele Domnului. (Cartea Genezei 13, 4)


“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina