35. Tebi je to pokazano da znaš da je Jahve pravi Bog i da nema drugoga uz njega.
“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina