22. Tako, ja æu umrijeti u ovoj zemlji; ja preko Jordana neæu prijeæi. A vi æete prijeæi i zaposjesti onu krasnu zemlju.
“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina