12. Isred ognja Jahve je govorio vama; èuli ste zvuk rijeèi, ali lika niste nazreli - ništa osim glasa.
“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina