12. Isred ognja Jahve je govorio vama; èuli ste zvuk rijeèi, ali lika niste nazreli - ništa osim glasa.
“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina