5. dakle s onu stranu Jordana, u zemlji moapskoj, poèe Mojsije razlagati ovaj Zakon. Govoraše on:
“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina