4. neka naredi da se za èovjeka koji se ima èistiti uzmu dvije ptice, èiste i žive, cedrovine, grimiznog prediva i izopa.

4
“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina