15. Poslije toga neka uzme log s uljem i izlije na dlan svoje lijeve ruke.
“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina