32. Bilo nas je dvanaestero braæe, sinovi istog oca, ali jednoga više nema, dok se najmlaði sad nalazi s našim ocem u zemlji kanaanskoj.

“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina