4. na harfie dziesięciostrunnej i lirze i pieśnią przy dźwiękach cytry.

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina