31. Piłat więc rzekł do nich: Weźcie Go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: Nam nie wolno nikogo zabić.
“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina