24. Następnie Annasz wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza.
“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina